Bijwerkingen Wegovy

Blog

Wegovy wordt gebruikt om volwassenen met obesitas of overgewicht, in combinatie met een caloriearm dieet en verhoogde fysieke activiteit, te helpen gewicht te verliezen en dit gewichtsverlies te behouden. Dit medicijn, dat de werkzame stof semaglutide bevat, werkt door het verzadigingsgevoel te verhogen en de eetlust te verminderen. Hoewel Wegovy effectief is in gewichtsbeheersing, kunnen …

Deel deze blog

Wegovy wordt gebruikt om volwassenen met obesitas of overgewicht, in combinatie met een caloriearm dieet en verhoogde fysieke activiteit, te helpen gewicht te verliezen en dit gewichtsverlies te behouden. Dit medicijn, dat de werkzame stof semaglutide bevat, werkt door het verzadigingsgevoel te verhogen en de eetlust te verminderen. Hoewel Wegovy effectief is in gewichtsbeheersing, kunnen er bijwerkingen optreden. In deze blog bespreken we de bijwerkingen van Wegovy om je te helpen goed geïnformeerde beslissingen te nemen over het gebruik van dit medicijn.

Hoe Wegovy werkt

Wegovy bevat semaglutide, een GLP-1 receptoragonist. Dit betekent dat het de GLP-1 receptoren in je lichaam activeert, die een rol spelen in de regulatie van eetlust en voedselinname. Semaglutide vertraagt de maaglediging, verhoogt het gevoel van verzadiging, en vermindert de eetlust, waardoor je minder eet en gewicht verliest. Bijwerkingen kunnen optreden bij medicijnen zoals Wegovy omdat ze ingrijpen in de normale fysiologische processen van het lichaam. Terwijl ze hun therapeutische effecten uitoefenen, kunnen ze ook ongewenste effecten veroorzaken doordat ze andere systemen in het lichaam beïnvloeden.

Online consult Wegovy

Veel voorkomende bijwerkingen van Wegovy

Gastro-intestinale klachten

De meest voorkomende bijwerkingen van Wegovy zijn gastro-intestinaal (betrekking hebbend op maag en darmen) van aard:

 • Misselijkheid: Dit is de meest gerapporteerde bijwerking en kan mild tot matig van ernst zijn. Het treedt vaak op aan het begin van de behandeling en neemt meestal af na verloop van tijd.
 • Diarree: Vaak voorkomende bijwerking die bij ongeveer 29,7% van de patiënten voorkomt.
 • Braken: Komt voor bij ongeveer 24,5% van de patiënten.
 • Obstipatie (verstopping): Dit kan langer aanhouden en komt voor bij ongeveer 24,2% van de gebruikers​​.

Hoofdpijn en duizeligheid

 • Hoofdpijn: Dit is een veel voorkomende bijwerking die meestal optreedt tijdens de periode van dosisverhoging.
 • Duizeligheid: Ook een vaak gerapporteerde bijwerking, vooral tijdens de opbouwfase​​.

Reacties op de injectieplaats

Sommige gebruikers ervaren roodheid, zwelling of jeuk op de injectieplaats. Dit is meestal mild en verdwijnt vanzelf.

Ernstige bijwerkingen van Wegovy

Acute pancreatitis

Hoewel zeldzaam, kan acute pancreatitis (ontsteking van de alvleesklier) optreden. Symptomen hiervan zijn ernstige buikpijn die uitstraalt naar de rug, misselijkheid en braken. Bij verdenking van pancreatitis moet de behandeling onmiddellijk worden gestaakt​​.

Galblaasaandoeningen

Wegovy kan het risico op galblaasaandoeningen, zoals cholelithiase (galstenen) en cholecystitis (galblaasontsteking), verhogen. Dit komt omdat snelle gewichtsverlies galsteenvorming kan bevorderen​​.

Hypoglykemie

Bij patiënten met diabetes type 2 die andere bloedglucoseverlagende medicijnen gebruiken, zoals insuline of sulfonylureumderivaten, kan hypoglykemie (lage bloedsuiker) optreden. Symptomen zijn onder andere zweten, duizeligheid, honger, trillen en verwardheid​​.

Diabetische retinopathie

Bij patiënten met diabetes type 2 kan een snelle verbetering van de bloedsuikerspiegel leiden tot een tijdelijke verergering van diabetische retinopathie (oogproblemen door diabetes)​​.

Risicogroepen en voorzorgsmaatregelen

Identificatie van risicogroepen

 • Ouderen (≥ 65 jaar): Hoewel geen aanpassing van de dosis nodig is, is de ervaring met Wegovy bij patiënten ouder dan 75 jaar beperkt.
 • Nier- of leverinsufficiëntie: Patiënten met ernstige nier- of leverproblemen moeten Wegovy vermijden of met voorzichtigheid gebruiken​​.
 • Zwangerschap en borstvoeding: Wegovy mag niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap of bij vrouwen die borstvoeding geven, vanwege mogelijke risico’s voor de foetus of zuigeling​​.

Richtlijnen voor veilig gebruik

 • Begin met een lage dosis en verhoog deze geleidelijk om de kans op bijwerkingen te minimaliseren.
 • Zorg voor voldoende hydratatie om het risico op dehydratie door gastro-intestinale bijwerkingen te verminderen.
 • Overleg met je arts voordat je begint met Wegovy als je andere medicijnen gebruikt om mogelijke interacties te bespreken.

Interacties met andere medicijnen

Semaglutide kan de maaglediging vertragen, wat de absorptie van andere oraal ingenomen medicijnen kan beïnvloeden. Bijvoorbeeld, de absorptie van paracetamol kan worden vertraagd, maar dit heeft geen klinisch relevant effect. Er is ook geen significante interactie met orale anticonceptiva of atorvastatine (een cholesterolverlagend medicijn)​​.

Conclusie

Wegovy kan een effectieve optie zijn voor gewichtsverlies bij volwassenen met obesitas of overgewicht, maar het is belangrijk om op de hoogte te zijn van mogelijke bijwerkingen en voorzorgsmaatregelen. Overleg altijd met een arts voordat je met een nieuwe medicatie begint en volg de dosering instructies nauwkeurig om het risico op bijwerkingen te minimaliseren.

Veelgestelde vragen over bijwerkingen van Wegovy

Wat moet ik doen als ik misselijk word van Wegovy?

Begin met een lage dosis en verhoog deze langzaam. Eet kleine, frequente maaltijden en vermijd vet voedsel. Raadpleeg je arts als de misselijkheid aanhoudt.

Kan ik Wegovy gebruiken als ik diabetes type 2 heb?

Ja, maar wees voorzichtig met andere bloedsuikerverlagende medicijnen om hypoglykemie te voorkomen. Overleg met je arts voor aanpassingen in je medicatie.

Wat zijn de tekenen van acute pancreatitis?

Ernstige buikpijn die uitstraalt naar de rug, misselijkheid en braken. Stop met het gebruik van Wegovy en zoek onmiddellijk medische hulp als je deze symptomen ervaart.

Hoe kan ik het risico op galstenen verminderen tijdens het gebruik van Wegovy?

Verlies gewicht geleidelijk en blijf gehydrateerd. Bespreek met je arts eventuele preventieve maatregelen.

Mag ik Wegovy gebruiken als ik zwanger ben?

Nee, Wegovy mag niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap of als je van plan bent zwanger te worden. Bespreek alternatieven met je arts.

Met deze informatie, verkregen uit de bijsluiter, hopen we je een duidelijk beeld te hebben gegeven van de bijwerkingen van Wegovy. Voor verdere vragen en persoonlijk advies, raadpleeg altijd je arts of een andere gezondheidsprofessional.

Lees ook: