Bijwerkingen Saxenda

Blog

Saxenda wordt gebruikt om gewichtsverlies te bevorderen bij volwassenen met overgewicht of obesitas, vooral wanneer er bijkomende gezondheidsproblemen zoals diabetes type 2 of hypertensie aanwezig zijn. Dit medicijn werkt door het verminderen van de eetlust en het verhogen van het verzadigingsgevoel. Hoewel Saxenda effectief is in gewichtsbeheersing, kunnen gebruikers ook te maken krijgen met bijwerkingen. …

Deel deze blog

Saxenda wordt gebruikt om gewichtsverlies te bevorderen bij volwassenen met overgewicht of obesitas, vooral wanneer er bijkomende gezondheidsproblemen zoals diabetes type 2 of hypertensie aanwezig zijn. Dit medicijn werkt door het verminderen van de eetlust en het verhogen van het verzadigingsgevoel. Hoewel Saxenda effectief is in gewichtsbeheersing, kunnen gebruikers ook te maken krijgen met bijwerkingen. In deze blog bespreken we de verschillende bijwerkingen van Saxenda, van de meest voorkomende tot de ernstige, en geven we adviezen over hoe je deze bijwerkingen kunt minimaliseren.

Hoe Saxenda werkt

Saxenda bevat liraglutide, een stof die lijkt op een hormoon in je lichaam dat helpt je eetlust te controleren. Het bindt zich aan receptoren in je lichaam en vermindert daardoor je eetlust en verhoogt het gevoel van volheid. Dit kan ervoor zorgen dat je minder eet en gewicht verliest. Medicijnen zoals Saxenda kunnen bijwerkingen hebben omdat ze invloed hebben op de natuurlijke processen in je lichaam.

Veel voorkomende bijwerkingen van Saxenda

Gastro-intestinale klachten

De meest gemelde bijwerkingen van Saxenda zijn gastro-intestinaal van aard, zoals misselijkheid, braken, diarree en obstipatie. Ongeveer 67,9% van de patiënten ervaart deze klachten in verschillende mate.

 • Misselijkheid en braken: Deze klachten zijn meestal mild tot matig en nemen af na verloop van tijd. Ze komen vaak voor in de eerste weken van de behandeling.
 • Diarree en obstipatie: Ook deze symptomen zijn vaak tijdelijk en kunnen verminderd worden door het aanpassen van de voeding en het drinken van voldoende water.

Hoofdpijn en duizeligheid

Hoofdpijn en duizeligheid komen vaak voor bij gebruikers van Saxenda. Deze bijwerkingen zijn meestal mild en verdwijnen vaak na verloop van tijd.

Hypoglykemie

Vooral bij patiënten zonder diabetes type 2 kan hypoglykemie (lage bloedsuikerspiegel) optreden. Dit gebeurt voornamelijk bij gebruik van Saxenda in combinatie met andere diabetesmedicatie.

Online consult Saxenda

Ernstige bijwerkingen van Saxenda

Hoewel zeldzaam, zijn er enkele ernstige bijwerkingen die gebruikers moeten kennen.

 • Pancreatitis: Er zijn gevallen gemeld van acute pancreatitis bij gebruikers van GLP-1-receptoragonisten, waaronder Saxenda. Symptomen zijn ernstige buikpijn die uitstraalt naar de rug, misselijkheid en braken.
 • Cholelithiase en cholecystitis: Het risico op galstenen en ontsteking van de galblaas kan toenemen, vooral bij aanzienlijk gewichtsverlies.
 • Nierproblemen: Acuut nierfalen en verminderde nierfunctie kunnen optreden, vooral bij patiënten met bestaande nierproblemen of uitdroging door diarree en braken.

Risicogroepen en voorzorgsmaatregelen

Sommige mensen lopen een hoger risico op bijwerkingen van Saxenda.

 • Ouderen: Mensen boven de 65 jaar kunnen meer last hebben van gastro-intestinale bijwerkingen.
 • Patiënten met nier- of leverproblemen: Aanpassing van de dosering kan nodig zijn en gebruik moet zorgvuldig worden overwogen.
 • Diabetici: Patiënten die Saxenda gebruiken in combinatie met insuline of sulfonylureumderivaten hebben een verhoogd risico op hypoglykemie.

Voorzorgsmaatregelen

 • Begin met een lage dosis: Start met de laagst mogelijke dosis en verhoog geleidelijk om de kans op bijwerkingen te minimaliseren.
 • Hydratatie: Zorg voor voldoende vochtinname om uitdroging te voorkomen.
 • Regelmatige controle: Laat regelmatig je bloedglucose en nierfunctie controleren.

Interacties met andere medicijnen

Saxenda kan interacteren met andere medicijnen, wat de kans op bijwerkingen kan verhogen.

 • Oraal toegediende medicijnen: Saxenda kan de maaglediging vertragen, wat de absorptie van andere orale medicatie kan beïnvloeden.
 • Warfarine: Controle van de INR (international normalized ratio) wordt aanbevolen bij patiënten die Saxenda gebruiken in combinatie met warfarine.
 • Diabetesmedicatie: Dosisaanpassing van insuline of sulfonylureumderivaten kan nodig zijn om het risico op hypoglykemie te verminderen.

Conclusie

Saxenda is een effectief hulpmiddel bij gewichtsbeheersing, maar het gebruik ervan kan gepaard gaan met bijwerkingen. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van deze bijwerkingen en om regelmatig je gezondheid te controleren bij gebruik van Saxenda. Raadpleeg altijd een gezondheidsprofessional voordat je met Saxenda begint of stopt.

Veelgestelde vragen over bijwerkingen van Saxenda

Wat zijn de meest voorkomende bijwerkingen van Saxenda?

De meest voorkomende bijwerkingen zijn misselijkheid, braken, diarree, en obstipatie.

Hoe kan ik misselijkheid door Saxenda verminderen?

Begin met een lage dosis en verhoog geleidelijk. Eet kleinere, frequente maaltijden en vermijd vetrijke voeding.

Is het veilig om Saxenda te gebruiken als ik andere medicijnen slik?

Overleg altijd met je arts, vooral als je andere medicijnen gebruikt zoals diabetesmedicatie of bloedverdunners.

Kan Saxenda nierproblemen veroorzaken?

Ja, er zijn meldingen van acuut nierfalen en verminderde nierfunctie. Het is belangrijk om voldoende te drinken en je nierfunctie regelmatig te laten controleren.

Wat moet ik doen als ik ernstige bijwerkingen ervaar?

Stop met het gebruik van Saxenda en zoek onmiddellijk medische hulp, vooral bij symptomen van pancreatitis of ernstige allergische reacties.

Hopelijk heb je hiermee een goed overzicht van de bijwerkingen van Saxenda en weet je wat je kunt doen om deze te minimaliseren. Informatie uit deze blog is verkregen vanuit de bijsluiter. Vergeet niet altijd je arts te raadplegen bij vragen of zorgen over je medicatie.

Lees ook: