Ozempic bijwerkingen

Blog

Ozempic (werkende stof: semaglutide) is een medicijn dat veel wordt gebruikt voor de behandeling van type 2 diabetes. Het helpt de bloedsuikerspiegel te reguleren en kan bijdragen aan gewichtsverlies. Ondanks de voordelen kunnen er bijwerkingen optreden. Het is belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over deze mogelijke bijwerkingen, zodat je weet wat je kunt verwachten …

Deel deze blog

Ozempic (werkende stof: semaglutide) is een medicijn dat veel wordt gebruikt voor de behandeling van type 2 diabetes. Het helpt de bloedsuikerspiegel te reguleren en kan bijdragen aan gewichtsverlies. Ondanks de voordelen kunnen er bijwerkingen optreden. Het is belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over deze mogelijke bijwerkingen, zodat je weet wat je kunt verwachten en wanneer je medische hulp moet zoeken.

Wat is Ozempic?

Ozempic is een GLP-1-receptoragonist die helpt bij de regulatie van de bloedsuikerspiegel. Het werkt door de insulinesecretie te stimuleren en de glucagonsecretie te verminderen wanneer de bloedsuikerspiegel hoog is. Dit betekent dat het medicijn helpt om meer insuline vrij te maken en minder glucagon aan te maken wanneer je bloedsuiker te hoog is, waardoor je bloedsuikerspiegel beter onder controle blijft. Daarnaast vertraagt het de maaglediging, wat bijdraagt aan een verlaging van de bloedsuikerspiegel na de maaltijd​​.

Vaak voorkomende bijwerkingen Ozempic

De meest voorkomende bijwerkingen van Ozempic zijn gastro-intestinale klachten (darmklachten). Tijdens klinische onderzoeken rapporteren veel patiënten de volgende symptomen:

 • Misselijkheid: Dit is een zeer vaak voorkomende bijwerking (≥ 1/10). Het treedt vooral op in de eerste weken van de behandeling en neemt meestal af na verloop van tijd.
 • Diarree: Ook dit is een zeer vaak voorkomende bijwerking van Ozempic. Net als misselijkheid is diarree meestal van voorbijgaande aard.
 • Braken: Vaak voorkomend (≥ 1/100, < 1/10), vooral in de beginfase van de behandeling​​.

Online consult Ozempic

Minder voorkomende bijwerkingen Ozempic

Hoewel minder vaak, kunnen de volgende bijwerkingen ook voorkomen:

 • Buikpijn en abdominale distensie (vroegtijdige verzadiging): Deze bijwerkingen komen vaak voor (≥ 1/100, < 1/10) en kunnen ongemakkelijk zijn, maar zijn meestal tijdelijk.
 • Verminderde eetlust: Dit kan leiden tot gewichtsverlies, wat voor sommige patiënten een gewenste bijwerking is​​.
 • Obstipatie (verstopping): Dit komt soms voor (≥ 1/1000, < 1/100) en kan in sommige gevallen ernstig zijn​​.

Zeldzame bijwerkingen Ozempic

Er zijn ook enkele zeldzame bijwerkingen van Ozempic waar je bewust van moet zijn:

 • Hypoglykemie (te lage bloedsuikerspiegel): Vooral bij combinatie met andere antidiabetica zoals insuline of sulfonylureumderivaten. Symptomen van hypoglykemie zijn onder andere zweten, beven, duizeligheid en verwardheid​​.
 • Acute pancreatitis (alvleesklierontsteking): Hoewel zeldzaam, is dit een ernstige bijwerking. Symptomen zijn hevige buikpijn die uitstraalt naar de rug, misselijkheid en braken. Als je deze symptomen ervaart, moet je onmiddellijk medische hulp zoeken​​.
 • Complicaties van diabetische retinopathie (schade aan netvlies): Bij patiënten met reeds bestaande retinopathie kan het risico op verergering toenemen. Het is belangrijk om je ogen regelmatig te laten controleren als je Ozempic gebruikt​​.

Ernstige bijwerkingen Ozempic

In zeldzame gevallen kunnen ernstige bijwerkingen optreden:

 • Anafylactische reactie (belemmering van ademhaling): Dit is een zeer zeldzame maar ernstige allergische reactie. Symptomen zijn onder andere huiduitslag, jeuk, zwelling van gezicht of keel en ademhalingsmoeilijkheden. Zoek onmiddellijk medische hulp als deze symptomen optreden​​.
 • Nierproblemen: Dehydratie als gevolg van braken en diarree kan leiden tot nierproblemen, vooral bij patiënten met reeds bestaande nierinsufficiëntie​​.

Wat te doen bij Ozempic bijwerkingen

Als je last krijgt van bijwerkingen, is het belangrijk om met je arts te overleggen. In sommige gevallen kan het aanpassen van de dosis of het veranderen van het toedieningsschema de symptomen verlichten. Stop niet zomaar met het gebruik van Ozempic. Overleg met je arts, omdat dit je bloedsuikercontrole kan verstoren.

Veelgestelde vragen over bijwerkingen van Ozempic

1. Hoelang duren de bijwerkingen van Ozempic?

Bijwerkingen zoals misselijkheid en diarree zijn meestal tijdelijk en verdwijnen vaak na enkele dagen tot weken.

2. Wat moet ik doen als ik ernstige bijwerkingen ervaar?

Bij ernstige bijwerkingen zoals symptomen van pancreatitis of een allergische reactie moet je onmiddellijk medische hulp zoeken.

3. Kan ik stoppen met Ozempic als ik bijwerkingen krijg?

Stop niet zonder overleg met je arts. Zij kunnen adviseren over het aanpassen van de dosis of het overschakelen op een ander medicijn.

4. Zijn er manieren om bijwerkingen te verminderen?

Het langzaam verhogen van de dosis kan helpen om de bijwerkingen te verminderen. Bespreek met je arts hoe je dit het beste kunt aanpakken.

5. Is het veilig om Ozempic te gebruiken met andere medicijnen?

Ozempic kan interageren met andere medicijnen. Informeer je arts over alle medicijnen die je gebruikt, zodat zij de juiste combinatie kunnen bepalen.

Praktische adviezen voor patiënten

Communicatie met je arts

Het is cruciaal om nauw samen te werken met je arts als je Ozempic gebruikt. Informeer je arts over alle bijwerkingen die je ervaart, vooral als deze ernstig of aanhoudend zijn.

Monitoring

Regelmatige follow-up en monitoring door je zorgverlener zijn essentieel om ervoor te zorgen dat eventuele bijwerkingen vroegtijdig worden herkend en aangepakt.

Levensstijl overwegingen

Het aanpassen van je dieet en levensstijl kan helpen om sommige bijwerkingen te minimaliseren, zoals die gerelateerd aan het maag-darmstelsel. Het eten van kleinere, meer frequente maaltijden kan bijvoorbeeld helpen tegen misselijkheid en buikpijn.

Samengevat

Hoewel Ozempic aanzienlijke voordelen kan bieden voor mensen met type 2 diabetes, is het belangrijk om je bewust te zijn van de mogelijke bijwerkingen. Met de juiste zorg en communicatie met je zorgverlener kunnen deze bijwerkingen goed worden beheerd, waardoor je een actiever en gezonder leven kunt leiden.

Volgende stappen

Ervaar je bijwerkingen of heb je zorgen over je behandeling met Ozempic? Neem dan contact op met je arts om je opties te bespreken. Het is belangrijk om proactief te zijn in je gezondheidszorg en te zoeken naar oplossingen die je welzijn bevorderen.

Bronvermelding

Ozempic-Bijsluiter: Gedetailleerde informatie over de werking, voordelen en bijwerkingen van Ozempic.

Met deze informatie hopen we je een duidelijk beeld te hebben gegeven van de voordelen van Ozempic en hoe het kan bijdragen aan een betere beheersing van type 2 diabetes. Zorg goed voor jezelf en blijf in overleg met je arts voor de beste resultaten van je behandeling.

Lees ook: